Zásady správné výsadby stromů a stromů na různých stanovištích

Stromky můžeme sázet u domu, v zahradě, na poli nebo třeba kolem silnice.

Podívejte se, jak správně sázet stromky.

Inspirace od kolegů.